Pilates Mat Certification Image

Tổng quan về khóa học Pilates thảm Sức mạnh

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu hành trình học bộ môn Pilates thảm Cổ điển Power Pilates chưa?

Hệ thống khóa học Pilates Sức Mạnh mang đến nền giáo dục và đào tạo Pilates chất lượng cao nhất trong ngành. Tiêu chuẩn đào tạo thống nhất và "Công cụ giảng dạy Pilates Sức Mạnh" của chúng tôi cung cấp cho học viên bản đồ chi tiết để phát huy hết tiềm năng của họ. Những công cụ này bao gồm kiến thức cơ bản về giải phẫu học, động tác lý tưởng và động tác thay thế, cũng như các gợi ý ngôn ngữ và cảm giác cụ thể, mang đến cho học viên nền tảng giảng dạy toàn diện.

Tốt nghiệp Khóa Cốt lõi - Pilates Thảm Cấp 1 có thể giảng dạy các lớp học nhóm và cá nhân ở trình độ cơ bản và trung cấp.。

Chương trình Cốt lõi - Cấp 1 là nền tảng cho phương pháp Pilates Sức mạnh. Mỗi chương trình sau này sẽ được xây dựng dựa trên kiến thức mà bạn học được trong chương trình này. Trong khóa học cuối tuần này, bạn sẽ học cách hướng dẫn 18 bài tập thảm cơ bản và được giới thiệu về các công cụ giảng dạy, triết lý giảng dạy và phương pháp giảng dạy của Pilates Sức mạnh. Tất cả học viên mới bắt đầu học Pilates Sức mạnh đều phải bắt đầu từ Chương trình Cốt lõi - Cấp 1. Hoàn thành Chương trình Cốt lõi - Cấp 1 và 2 là điều kiện tiên quyết để tham gia Chương trình Tổng hợp.

Khi đã hoàn thành khóa học một cách xuất sắc
Bạn sẽ nhận được chứng chỉ dựa trên đánh giá, xác nhận bạn đã hoàn thành thành công tất cả tài liệu học tập theo quy định.
Bạn sẽ được cấp chứng chỉ giảng dạy Pilates Thảm Cấp độ Cơ bản được công nhận quốc tế.
Bạn sẽ đặt bước đầu tiên trên con đường trở thành Huấn luyện viên Pilates Chứng nhận Toàn diện

Đăng ký ngay


Học viên hoàn thành chương trình Cốt lõi - Cấp 2 có thể giảng dạy các lớp học nhóm ở cấp độ hỗn hợp và các lớp học cá nhân ở cấp độ trung cấp

Chương trình Cốt lõi - Cấp 2 diễn ra vào cuối tuần. Bạn sẽ học các bài tập trung cấp, bao gồm cách thêm các bài tập này vào chương trình giảng dạy thảm cơ bản và tiếp tục rèn luyện kỹ năng giảng dạy của mình. Hoàn thành Chương trình Cốt lõi - Cấp 2 vào cuối tuần sẽ mở rộng phạm vi học viên bạn có thể giảng dạy và nâng cao khả năng giảng dạy của bạn.

Đăng ký ngay
Thành phố New York, 10022, Tòa nhà 920 Đại lộ 3, Tầng 6
1.212.627.5695
INFO@POWERPILATES.COM