Chương trình Dụng cụ Pilates I Đăng ký

28-30 tháng 06, 2024 - Ha Noi

Chương trình Dụng cụ Pilates I Đăng ký

28-30 tháng 06, 2024

Classical Pilates Center
7 Nghi Tam Street
Yen Phu Ward, Tay Ho District
Ha Noi, VN 1000
84.38.535.6898

Lịch trình đầy đủ


Classical Pilates Center

June 28-30, 2024


Friday 2:00pm-8:00pm
Saturday 10:00am-4:00pm
Sunday 10:00am-4:00pm

Chương trình Dụng cụ Pilates I
Prerequisites: Power Pilates Core Mat I
25 semi private, private or group Pilates apparatus sessions recommended, ideally with a classical trained instructor.
Have a basic knowledge of anatomy as it pertains to movement


Địa điểm

Classical Pilates CenterHọc viên hủy lớp và chuyển lớp

Chúng tôi hiểu rằng đôi khi kế hoạch có thể thay đổi. Chúng tôi không hoàn lại tiền cho bất kỳ khóa học Power Pilates nào. Tuy nhiên, nếu bạn không thể tham gia khóa học đã đăng ký và thông báo cho chúng tôi trước ngày đầu tiên của khóa học, bạn có thể chuyển sang khóa học khác hoặc chuyển học phí vào tài khoản để sử dụng sau. Tất cả các thay đổi khóa học, chuyển lớp và hủy lớp đều phải trả thêm phí thay đổi 150 USD, sẽ được thanh toán khi bạn chọn khóa học mới.

Power Pilates có quyền trì hoãn hoặc sắp xếp lại bất kỳ khóa học hoặc chương trình nào do các tình huống không lường trước được. Học viên sẽ được thông báo và có thể chọn tham gia khóa học vào ngày dời lại hoặc chuyển học phí vào tài khoản để sử dụng sau.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Hợp đồng Học viên Power PilatesĐăng ký ngay


Vui lòng chọn từ các tùy chọn khóa học sau:

June 28-30, 2024

Friday 2:00pm-8:00pm
Saturday 10:00am-4:00pm
Sunday 10:00am-4:00pm

Chương trình Dụng cụ Pilates I - Classical Pilates Center
₫24000000.00


EC Code (rúguǒ shìyòng):

学员合同 Học viên Power Pilates.Đặt lại    Để đăng ký, chỉ cần gửi email đến info@powerpilates.com.Thành phố New York, 10022, Tòa nhà 920 Đại lộ 3, Tầng 6
1.212.627.5695
INFO@POWERPILATES.COM